Figurální kresba
a malba

Aktuálně nabízí lekce FIGURÁLNÍ KRESBY a MALBY (v rozsahu 5 výukových bloků – á 3 VH) kurz  Ateliér volné tvorby.

Pro spuštění toho kurzu samostatně není zatím dostatek zájemců.

Postupy a techniky figurální kresby a malby. Anatomie lidského těla. Vlastní tvorba pod odborným vedením.

Datum konání Zatím neurčeno, probíhá příjem přihlášek
Datum zahájení Zatím neurčeno, probíhá příjem přihlášek
Minimální počet účastníků 8

Kurz je možné navštěvovat i opakovaně.

Studijní obory

Prostorový design
a sochařství

Konzervování
a restaurování kamene

Malba v umění, designu
a architektuře

Užitá fotografie
a audiovizuální tvorba

Grafický design
a média

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.