Pobočky: ZUŠ Křimice (VILA) a ZUŠ Lhota (MUŠKA)

Výtvarný obor

Výuka probíhá ve dvou pobočkách:

ZUŠ Zámeček - VILA KŘIMICE (K Nádraží 15, Plzeň - Křimice)

ZUŠ Zámeček - MUŠKA LHOTA (K Sinoru 68/37, Plzeň - Lhota)

Navštivte také web http://www.muskaplzen.cz/

 

  • Výtvarná školička Skřítek – přípravka (5–6 let)
  • Výtvarná školička Skřítek (7–11 let)
  • Malířská škola (12–14 let)

Vyučující:

Bc. Kamila Šedý

Mgr. Anna Skoupá

Mgr. Bára Šindelářová

MgA. Tereza Lišková

 

Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělání umožňuje žákům využívat výtvarného jazyka jako způsob komunikace. Hravou formou rozvíjí estetické cítění, talent a tvořivost. Umožňuje rozvíjet výtvarné dispozice žáků, jejich vnímání, myšlení, vyjadřování a představivost. Zároveň se seznamuje s historií a vývojem výtvarného umění v jednotlivých etapách. Na základě nabytí těchto znalostí a dovedností mohou žáci prohlubovat svoje osobní predispozice zejména v oblastech výtvarných, kulturních, ale i obecně humanitních (například v mezilidských vztazích). V rámci výtvarného vyjádření se mohou posunout až k určitým přírodním zákonům s duchovním přesahem, který změní jejich nazírání na realitu kolem sebe. Žáci by se měli výtvarnou tvorbou přiblížit až k mimo smyslovému vyjádření a pochopit tím některé své citové pohnutky a reakce. Na základě pravidelné diskuse se budou pokoušet skrze své dílo objevovat sami sebe i svůj vztah k okolí.

Náplň oboru:

  • Plošná tvorba
  • Prostorová tvorba
  • Objektová a akční tvorba
  • Multimediální tvorba
Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.