Literárně-dramatický
obor

Dramatická výchova a film (10–18 let)

Vyučující pro plánovanou výuku v roce 2020/2021:

Mgr. et MgA. Hana Habrychová
Bc. Ondřej Líbal

Nábor pro příští školní rok 2020/2021.

 

Studijní obory

Prostorový design
a sochařství

Konzervování
a restaurování kamene

Malba v umění, designu
a architektuře

Užitá fotografie
a audiovizuální tvorba

Grafický design
a média

Show