Aktuality

Dokončen projekt Zelený ateliér
31 / 10 / 2019

Cokoli vám vydá svá tajemství, když to dost milujete.... Shledal jsem, že když hovořím s malou květinkou nebo s malinkým burským oříškem, vydají mi svá tajemství.
George Washington Carver

V rámci projektu Zelený ateliér (dotační program Plzeňského kraje "Ekologické zahrady 2019") dojde k postupné proměně školní zahrady v místo plenérové tvorby a komunitního setkávání s akcentem na ekologickou výchovu. Projekt je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje.

Cílem projektu je kultivace zatravněného prostoru dvorního traktu a jeho botanická úprava pro účely „Zeleného ateliéru“ – tedy prostoru, ve kterém budou probíhat výchovně vzdělávací aktvity, z nichž některé jsou v souladu s průřezovými tématy ŠVP věnovány studiu a pozorování přírody (studijní kresba a malba přírodnin, fotografe detailu přírodnin). Zahradní plocha bude obohacena o několik kusů ovocných stromů (preferujeme původní odrůdy) a popínavé keře a jiné kvetoucí nebo jinak dekoratvní rostliny a konstrukčně vymezené místo pro kompostování přírodního materiálu.
Dalším záměrem je doplnění prostoru o mobiliář umožňující komunitní setkávání u příležitost
vernisáží výstav, workshopů různých výtvarných technik (např. dílna mozaiky, enkaustky atd. v rámci dnů otevřených dveří) a jiných uměleckých intervencí pro veřejnost ve spolupráci s ÚMO Křimice (den dětí, křimické slavnosti, oslavy společenských událost). Pro tento účel bude pořízen skládací nábytek pro exteriér (židle) a pergola s možnost zastřešení z přírodnin (popínavé rostliny). Pergola bude tvořit přístřešek pro výtvarné a řemeslné dílny nebo pro doprovodná kulturní vystoupení (např. školní kapela, přednáška, workshopy inspirované přírodním prostředím či přírodninami apod.).

Zahradní prostor bude postupně doplňován kamennými řemeslnými artefakty (pítko pro ptáky,
zahradní plastka), které vzniknou jako výsledek školního zadání (klauzurní a maturitní práce
na oboru kamenosochařství).

Show