Projekty školy

Projekt DIGI Zámeček

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“
Projekt DIGI Zámeček (0003/DIGI/2023), který je financován díky Národnímu plánu obnovy (Next Generation EU) se uskutečnil díky dotační výzvě MŠMT v roce 2023 na podporu prevence digitální propasti a podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami. Získali jsme pro naši školu prostředky ve výši 220.000,- Kč, kterými byl nákup digitálního vybavení spolufinacován. Věcným zaměřením výzvy byla implementace Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Výzva byla zaměřena na dvě oblasti podpory. Oblast podpory A – prevence digitální propasti – jejíž cílem je přispět ke snížení nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi. Oblast podpory B – vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, které budou moci rozvíjet napříč vzdělávacími oblastmi. Z části dotace A došlo k pořízení mobilních digitálních technologií (tabletů včetně příslušenství). Dle potřeby a vlastního uvážení je bude škola zapůjčovat žákům s cílem, aby měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro domácí přípravu, běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Dotaci oblasti B jsme po zdůvodnění (v souladu s pravidly) použili za účelem pořízení základních digitálních zařízení, 16 ks tabletů, včetně příslušenství. Důvodem byla nedostatečná vybavenost školy základním zařízením pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence - tablety APPLE iPaD Air wi-fi s APPLE Pencil (2. generace).

Projekt Doučování na Zámečku díky NPO

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“
Projekt (0086/DOUCOVANI_SKOLY/2022), který je financován díky Národnímu plánu obnovy (Next Generation EU)  je zaměřen na doučování žáků v souvislosti s negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2021/2022, 2020/2021 a druhé polovině školního roku 2019/2020. Negativní vliv omezení výuky se promítl mimo jiné například do velkého počtu žáků s neuzavřenou klasifikací v pololetí školního roku, ve skluzu studentů v odborných uměleckých předmětech, při tvorbě klauzurních či dalších ročníkových výstupů. Studenti se obávají zvládnutí blížících se maturitních zkoušek. Aktivity doučování se zaměří především na kompenzaci vzdělanostních ztrát a snížení vzniklých vzdělanostních nerovností. Realizace aktivit bude probíhat primárně prezenční formou a bude zaměřena především na stěžejní předměty v rámci školního vzdělávacího programu. Dále na aktuální potřebu prohloubení učiva a rozšíření možnosti konzultovat v rámci odborných předmětů. Doučování na SUPŠ a ZUŠ Zámeček je určeno pro studenty - středoškoláky naší školy a bude má formu skupinového či individuálního doučování, které bude probíhat v souladu s pravidly výzvy MŠMT "Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022". Finanční prostředky dotace budou sloužit na odměny pracovníků doučování v uznatelném období 1.1. 2022 - 31.8.2022.
Ke stažení - Leták pro publicitu projektu

Ohlédnutí za projektem

Projekt byl úspěšně realizován, doučování absolvovalo 33 žáků naší školy a podílelo se na něm 5 vyučujících. Počet odučených hodin:  323, počet evidovaných žákohodin: 2.073.      
Projekt "Adaptační kurzy SUPŠ Zámeček s výjezdem do plenéru (Mikrogranty PK M 40252022)" byl podpořen dotačním příspěvkem PK ve výši 10.000,- z dotačního programu "Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022". Děkujeme.
50px_plzenskykraj_minilogo_web.jpg
Projekt byl úspěšně uspořádán a splnil své cíle, probíhal dle vytyčeného harmonogramu. Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček úspěšně uspořádala adaptační seznamovací kurzy pro své nové žáky 1. ročníků uměleckých oborů (a to pro 2 skupiny, celkem pro 50 žáků, dále pak pedagogové). KURZ 1. skupiny FG1 (obor Užitá fotografie a Grafický design) proběhl v termínu 5. 9. - 7. 9. 2022, KURZ 2. skupiny KM1 (obor Kamenosochařství a Užitá malba) v termínu 7. 9. – 9. 9. 2022. Ubytování a další zázemí kurzů bylo v souladu s plánem projektu poskytnuto v objektu Exodus v Třemošné u Plzně, přeprava na místo konání byla řešena využitím veřejné dopravy - autobusu. Na začátku školního roku vznikly dvě nově složené třídy, ve kterých se žáci setkali s novými spolužáky. Z hlediska prevence se nám významně osvědčilo pořádat před startem výuky třídenní adaptační a seznamovací pobyt studentů se svými novými spolužáky, vybranými vyučujícími a třídním učitelem. Cílem pobytového kurzu a jeho programu, který byl zdárně dosažen, byla snažší adaptace na změnu kolektivu a způsob studia na uměleckoprůmyslové škole, a případně také na ubytování v domově mládeže. Zpětná vazba potvrdila naplnění našich záměrů. Jednalo se o akci školy s programem - preventivním (adaptace na novou situaci, předcházení problémům v novém školním kolektivu a prevence nežádoucích jevů: ohrožení školním neúspěchem, záškoláctví, šikana, různé typy závislosti, včetně toxikománie a kouření, prevence kolapsů a psychických potíží) a ekovýchovným (pohyb a chování jedince/umělce v plenéru, empirická práce v přírodě - organizmy, přírodniny a biotopy, vztah životnímu prostředí a tvorba české krajiny, udržitelný životní styl). Z projektu byly hrazeny v souladu s rozpočtem zčásti náklady na ubytování a stravování žáků.

Projekt Podzimní doučování na Zámečku díky NPO

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“
Projekt (0129/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2), který je financován díky Národnímu plánu obnovy (Next Generation EU) je zaměřen na doučování žáků v souvislosti s negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2021/2022, 2020/2021 a druhé polovině školního roku 2019/2020. Negativní vliv omezení výuky se promítl mimo jiné například do velkého počtu žáků s neuzavřenou klasifikací v pololetí školního roku, ve skluzu studentů v odborných uměleckých předmětech, při tvorbě klauzurních či dalších ročníkových výstupů. Studenti se obávají zvládnutí blížících se maturitních zkoušek. Aktivity doučování se zaměří především na kompenzaci vzdělanostních ztrát a snížení vzniklých vzdělanostních nerovností. Realizace aktivit bude probíhat primárně prezenční formou a bude zaměřena především na stěžejní předměty v rámci školního vzdělávacího programu. Dále na aktuální potřebu prohloubení učiva a rozšíření možnosti konzultovat v rámci odborných předmětů. Doučování na SUPŠ a ZUŠ Zámeček je určeno pro studenty - středoškoláky naší školy a bude má formu skupinového či individuálního doučování, které bude probíhat v souladu s pravidly výzvy MŠMT "Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro období září-prosinec 2022". Finanční prostředky dotace budou sloužit na odměny pracovníků doučování v uznatelném období 1.9. 2022 - 31.12.2022.
Ke stažení - Leták pro publicitu projektu

Ohlédnutí za projektem podzimního doučování

Projekt byl úspěšně realizován, doučování absolvovalo 34 žáků naší školy a podílelo se na něm 6 vyučujících. Počet odučených hodin:  128, počet evidovaných žákohodin: 610.
Projekt „My ze Zámečku“, který se konal za finanční podpory města Plzně, hodnotíme jako úspěšný, jeho cíle byly splněny.
https://www.zamecek.cz/wp-content/uploads/mini_plzen_kulturni2016-2.jpg
Se zapojením studentů jsme v průběhu roku 2022 pořádali 21 kulturních akcí: 10 výstav a dalších 4 open air výstavy studentské a žákovské tvorby,  4 workshopy (z toho jeden dvoudenní),  světelnou instalaci, výstavní aukci studentských děl a jarmark – vše pro širokou veřejnost a zdarma. Akce oslovily širokou veřejnost. Pracovali jsme takto na podpoře začínajících umělců. Obohatili jsme kulturní dění a oživili veřejné prostory. Diváci měli možnost vnímat různé druhy výtvarného umění a nechat se inspirovat. Dopad projektu byl široký - především proto, že většina těchto akcí se konala buď ve veřejném prostoru či jako součást jiné kulturní akce, kde je mělo možnost navštívit velké množství návštěvníků různých věkových i zájmových skupin. Jedná se o dlouhodobě zajímavý projekt, prospěšný jak pro širokou veřejnost, tak i pro začínající umělce našeho města a okolí.
https://www.zamecek.cz/wp-content/uploads/mini_plzen_kulturni2016-2.jpg

Projekt Doučování na Zámečku 2023 díky NPO

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“
Projekt (0067/DOUCOVANI_SKOLY/2023), který je financován díky Národnímu plánu obnovy (Next Generation EU) je zaměřen na doučování žáků v souvislosti s negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2021/2022, 2020/2021 a druhé polovině školního roku 2019/2020. Negativní vliv omezení výuky se promítl mimo jiné například do velkého počtu žáků s neuzavřenou klasifikací v pololetí školního roku, ve skluzu studentů v odborných uměleckých předmětech, při tvorbě klauzurních či dalších ročníkových výstupů. Někteří studenti se obávají zvládnutí maturitních zkoušek. Aktivity doučování se zaměří především na kompenzaci vzdělanostních ztrát a snížení vzniklých vzdělanostních nerovností. Realizace aktivit bude probíhat primárně prezenční formou a bude zaměřena především na stěžejní předměty v rámci školního vzdělávacího programu. Dále na aktuální potřebu prohloubení učiva a rozšíření možnosti konzultovat v rámci odborných předmětů. Doučování na SUPŠ a ZUŠ Zámeček je určeno pro studenty - středoškoláky naší školy a bude má formu skupinového či individuálního doučování, které bude probíhat v souladu s pravidly výzvy MŠMT "Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, na období leden–srpen roku 2023". Finanční prostředky dotace budou sloužit na odměny pracovníků doučování v uznatelném období 1.1. 2023 - 31.8.2023.
Ke stažení - Leták pro publicitu projektu

Ohlédnutí za projektem doučování 2023

Projekt byl úspěšně realizován, doučování absolvovalo 74 žáků naší školy a podílelo se na něm 16 vyučujících. Počet odučených hodin:  306, počet evidovaných žákohodin: 1173.
Naše škola realizuje v období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026 projekt  Orbis pictus (CZ.02.02.XX/00/22_003/0003917). Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Během projektu OP JAK (šablony III pro SŠ) budou na naší škole realizovány tyto aktivity:
 • školní asistent SŠ
 • kariérový poradce SŠ
 • koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
 • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ
 • vzdělávání pracovníků ve vzdělání SŠ
 • odborně zaměřená tématická a komunitní setkávání SŠ
Ke stažení - Plakát pro publicitu projektu
Zároveň je naše škola realizátorem projektu Via lucis (CZ.02.02.XX/00/22_002/0007659), který je také spolufinancován Evropskou unií. Jedná se projekt OP JAK (šablony III pro ZUŠ).
Naše škola realizuje v období 1. 6. 2023 - 31. 12. 2025 projekt  Via lucis (CZ.02.02.XX/00/22_002/0007659). Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Během projektu OP JAK (šablony III pro ZUŠ) budou na naší škole realizovány tyto aktivity:
 • inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ
 • odborně zaměřená tématická a komunitní setkávání v ZUŠ
 • vzdělávání pracovníků ve vzdělání ZUŠ
Ke stažení - Plakát pro publicitu projektu
Zároveň je naše škola realizátorem projektu Orbis pictus (CZ.02.02.XX/00/22_003/0003917), který je také spolufinancován Evropskou unií. Jedná se projekt OP JAK (šablony III pro SŠ).
Projekt "Adaptační kurzy SUPŠ Zámeček s výjezdem do plenéru 2023 (PK 09142023)" byl podpořen dotačním příspěvkem PK ve výši 10.000,- z dotačního programu "Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2023". Děkujeme.
50px_plzenskykraj_minilogo_web.jpg
Projekt byl úspěšně uspořádán a splnil své cíle, probíhal dle vytyčeného harmonogramu. Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček úspěšně uspořádala adaptační seznamovací kurzy pro své nové žáky 1. ročníků uměleckých oborů (a to pro 2 skupiny, celkem pro 50 žáků, dále pak pedagogové). KURZ 1. skupiny FG1 (obor Užitá fotografie a Grafický design) proběhl v termínu 4. 9. - 6. 9. 2023, KURZ 2. skupiny KM1 (obor Kamenosochařství a Užitá malba) v termínu 6. 9. – 8. 9. 2023. Ubytování a další zázemí kurzů bylo v souladu s plánem projektu poskytnuto v objektu Exodus v Třemošné u Plzně, přeprava na místo konání byla řešena využitím veřejné dopravy - vlaku. Na začátku školního roku vznikly dvě nově složené třídy, ve kterých se žáci setkali s novými spolužáky. Z hlediska prevence se nám významně osvědčilo pořádat před startem výuky třídenní adaptační a seznamovací pobyt studentů se svými novými spolužáky, vybranými vyučujícími a třídním učitelem. Cílem pobytového kurzu a jeho programu, který byl zdárně dosažen, byla snažší adaptace na změnu kolektivu a způsob studia na uměleckoprůmyslové škole, a případně také na ubytování v domově mládeže. Zpětná vazba potvrdila naplnění našich záměrů. Jednalo se o akci školy s programem - preventivním (adaptace na novou situaci, předcházení problémům v novém školním kolektivu a prevence nežádoucích jevů: ohrožení školním neúspěchem, záškoláctví, šikana, různé typy závislosti, včetně toxikománie a kouření, prevence kolapsů a psychických potíží) a ekovýchovným (pohyb a chování jedince/umělce v plenéru, empirická práce v přírodě - organizmy, přírodniny a biotopy, vztah životnímu prostředí a tvorba české krajiny, udržitelný životní styl). Z projektu byly hrazeny na lektorku zajišťující preventivní program. Původně jsme ve fázi žádosti předpokládali, že bude náklady fakturovat, po dohodě s pracovnicí byla zvolena forma DPP. Dále ostatní osobní náklady na zajištění lektorů seznamovacích aktivit v rámci tohoto adaptačního a preventivního pobytu žáků - podílely se finálně další 4 osoby, také forma DPP.
Proměna školní zahrady v místo plenérové tvorby a komunitního setkávání s akcentem na ekologickou výchovu byla  zdárně zrealizována. V souladu s plánem a předběžnou finanční rozvahou proběhla další fáze (navazující na projekt z roku 2019 Zelený ateliér) kultivace zahradního prostoru a jeho botanická úprava. Proběhlo budování dalších užitných zón v zahradě pro netradiční výuku pomocí přírodních předloh v plenéru a pro komunitní akce, včetně doplnění základního mobiliáře pro vyučování v souladu s přírodou a pro uměleckou tvorbu v exteriéru. Došlo k přidělení nových užitných i estetických funkcí těm částem zahrady, které dosud zůstávaly nevyužité či opomíjené. Zahradní plocha byla nově obohacena o nový vyvýšený palisádový záhon s keři a kvetoucími nebo jinak dekorativními rostlinami. Jako vyvážení masy tohoto palisádového záhonu vznikl další záhon. Kolem pítka pro ptáky v klidové zóně zahrady byl vytvořen dekorativní nášlapný ovál z drobných světlých oblázků. Pro zachycení dešťové vody k zalévání byla pod okraj střechy kolny pořízena okapová sestava se svodem do záchytné nádoby. Dále byl doplněn mobiliář umožňující komunitní setkávání a kolektivní výukové aktivity i individuální tvorbu studentů. Pro tento účel byly nově pořízeny 2 typy laviček – s opěradly (3 ks) a bez opěradel (2 ks) a stůl pro exteriér. Zároveň byl navýšen počet skládacích židlí, kterými přírodní ateliér disponuje. Dle plánu byla zahrada postupně od jara 2020 dovybavena zahrada pro potřeby ekologické výchovy ptačími budkami (3 ks), bylinkovými instalacemi. V průběhu realizace projektu jsme využívali průběžně konzultační podporu poskytovatele dotací. Prodiskutována byla především situace s plánovanou brankou (dřevěná konstrukce „branky“ čili podpory pro popínavé rostliny), která se měla nacházet mezi palisádovým záhonem a záhonem poblíž kamenného pítka. Od realizace tohoto dekorativního prvku bylo operativně upuštěno, neboť by konstrukce vadila při zajíždění školního vozidla k zadnímu východu ze školy během nakládání a vykládání. Finanční prostředky plánované pro zhotovení branky byly využity na vydláždění prostoru zóny pro posezení (poblíž kolny). Byla dodržena pravidla pro žadatele a příjemce dotačních prostředků a zásady hospodárnosti. Zajištěna byla také publicita projektu. V místě realizace projektu byla řádně umístěna tabule s logem Plzeňského kraje spolu s informací, že se projekt uskutečnil za finanční podpory PK. Při všech dalších formách publicity (např. webové stránky školy a zprávy na FB) bylo a nadále bude uváděno, že projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje. 50px_plzenskykraj_minilogo_web.jpg  
Naše škola se v roli partnera zapojila do projektu PODPORA DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ SŠ V PLZEŇSKÉM KRAJI CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012399 Cílem projektu je podpora využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy. Metodická i technická podpora bude realizována prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na sebeevaluaci kompetencí DigCompEdu a přípravu akčního plánu rozvoje digitálních kompetencí učitele i konkrétní školy. Do projektu je zapojeno 12 středních škol, které se budou aktivně podílet na tvorbě vzdělávacího programu a pilotním ověření programu.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím OP VVV. https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg
 
Naše škole realizuje v období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 projekt  Zlatá šedesátá (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016475). Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím OP VVV. https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg
INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Plakát projektů OP VVV naší školy  - dokument ke stažení
Dokumenty pro realizátory projektových aktivit ke stažení:
Naše škole realizuje v období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 projekt Malý Zámeček (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015692)
Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím OP VVV. https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg
INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Plakát projektů OP VVV naší školy  - dokument ke stažení
Dokumenty pro realizátory projektových aktivit ke stažení:  
Cokoli vám vydá svá tajemství, když to dost milujete.... Shledal jsem, že když hovořím s malou květinkou nebo s malinkým burským oříškem, vydají mi svá tajemství.
George Washington Carver
V rámci projektu Zelený ateliér (dotační program Plzeňského kraje "Ekologické zahrady 2019") dojde k postupné proměně školní zahrady v místo plenérové tvorby a komunitního setkávání s akcentem na ekologickou výchovu. Projekt je realizován za finanční podpoty Plzeňského kraje.
Cílem projektu je kultivace zatravněného prostoru dvorního traktu a jeho botanická úprava pro účely „Zeleného ateliéru“ – tedy prostoru, ve kterém budou probíhat výchovně vzdělávací aktvity, z nichž některé jsou v souladu s průřezovými tématy ŠVP věnovány studiu a pozorování přírody (studijní kresba a malba přírodnin, fotografe detailu přírodnin). Zahradní plocha bude obohacena o několik kusů ovocných stromů (preferujeme původní odrůdy) a popínavé keře a jiné kvetoucí nebo jinak dekoratvní rostliny a konstrukčně vymezené místo pro kompostování přírodního materiálu. Dalším záměrem je doplnění prostoru o mobiliář umožňující komunitní setkávání u příležitost vernisáží výstav, workshopů různých výtvarných technik (např. dílna mozaiky, enkaustky atd. v rámci dnů otevřených dveří) a jiných uměleckých intervencí pro veřejnost ve spolupráci s ÚMO Křimice (den dětí, křimické slavnost, oslavy společenských událost). Pro tento účel bude pořízen skládací nábytek pro exteriér (židle) a pergola s možnost zastřešení z přírodnin (popínavé rostliny). Pergola bude tvořit přístřešek pro výtvarné a řemeslné dílny nebo pro doprovodná kulturní vystoupení (např. školní kapela, přednáška, workshopy inspirované přírodním prostředím či přírodninami apod.). Zahradní prostor bude postupně doplňován kamennými řemeslnými artefakty (pítko pro ptáky, zahradní plastka), které vzniknou jako výsledek školního zadání (klauzurní a maturitní práce na oboru kamenosochařství).
Škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám. Škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Škola je partnerem projektu "Art centrum Galerie 4, rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1 Cheb". Škola je partnerem projektu "Art centrum Galerie 4, rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1 Cheb" financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.
Naše škola je součástí mezinárodního projektu SADRA (European Saga In Drama) v rámci Programu celoživotního učení Comenius. Projekt se zabývá specifickou oblastí literatury – ságami – v různých kulturách. SSUPŠ Zámeček je součástí do mezinárodního projektu SADRA (European Saga in Drama), na kterém se podílí školy z různých evropských zemí (Německo, Bulharsko, Turecko, Finsko, Lotyšsko). Projekt SADRA se zabývá specifickou oblastí literatury – ságami – v různých kulturách. Cílem je, aby studenti zapojených škol vytvořili dramatické zpracování vybraných ság svých zemí, které budou navzájem propojeny rámcovým příběhem, a to moderní formou fotostory. Studenti v rámci dramatizace vytvářejí také scénu, rekvizity i kostýmy a v dramatizaci sami účinkují jako herci. Cílem projektu je rozšířit povědomí studentů o kulturách ostatních zemí, jejich jazyce a literatuře, hledat zde nejen rozdíly, ale především společné prvky a vzájemné pochopení. Pedagogům projekt umožňuje poznat vzdělávací systém jednotlivých zemí a formy a metody výuky zde používané. Projekt bude trvá roku 2015.
Škola je zapojena do projektu v oblasti podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny učební materiály a digitální učební materiály. Škola je zapojena do projektu v oblasti podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny učební materiály a digitální učební materiály. V případě zájmu o tyto učební materiály nás kontaktujte na e-mailech: ateliery@zamecek.cz
Škola je zapojená do projektu UNIV 3 - podpora procesů uznávání. Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:
 1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
 2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
 3. modernizovat proces akreditací
 4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.
Škola je zapojená do projektu UNIV 2 - Kraje. Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na www.nuov.cz/un.
Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.