O nás

O škole / škola s 25 letou tradicí!

Zámeček je první střední uměleckou školou v Plzni. Byla založena roku 1995 v romantickém prostředí radčického zámečku, jehož majitelem je rodina Lobkowiczů.

Zámeček je první střední uměleckou školou v Plzni. Byla založena roku 1995 v romantickém prostředí radčického zámečku, jehož majitelem je rodina Lobkowiczů.

V areálu je kromě hlavní budovy zámečku, vystavěné v r. 1906 ve stylu malého Konopiště, ještě budova purkrabství, přístřešky pro kamenosochaře a kovárna. V zámečku jsou převážně teoretické učebny, sochařské ateliéry a dílny, knihovna a kancelář vedení školy. V purkrabství je počítačová učebna s neomezeným přístupem na internet a podkrovní ateliér.

Ateliéry v Křimicích

Původně obecná škola zrekonstruovaná v letech ­2003–2006.

V budově jsou malířské ateliéry, grafická a malířská dílna, fotografický ateliér, teoretické učebny, počítačová učebna (18 pracovních míst) a multimediální ateliér (8 PC). V létě je využívána i školní zahrada.

Technické vybavení

Technické vybavení ateliérů v Křimicích:

  • Multimediální učebny
  • Sochařské a malířské ateliéry
  • Fotografický ateliér
  • Grafické ateliéry

Softwarové vybavení:

  • balík programů Adobe Creative Cloud
  • 3D modelovací a animační programy Autodesk (3DS Max, Maya)
  • software pro výrobu a střih videa Pinnacle 14

Počítačová síť:

V budově je standardní ethernetová síť s přenosovou rychlostí 1Gb/s realizovaná UTP rozvodem. Tato wired LAN je doplněna několika wifi accespointy. Do sítě jsou připojeny datový server, firewall, pracovní stanice v učebnách a v kabinetech. Síť je adresována privátním adresovým rozsahem ipv4.
Firewall spojuje lokální síť s Internetem. Je postaven na o.s.Linux (Fedora) a realizován paketovým filtrem iptables. Jedno síťové rozhraní má přidělenu veřejnou ip adresu, na stroji je nasazen překlad ip adres (nat). Dále na tomto stoji běží http proxy a cache server.

Datový server je určen pro osobní i pracovní data uživatelů, výukové zdroje, archiv prací a pod. Diskové pole RAID5 má dostatečnou kapacitu (v současnosti cca 10 TB). Také tento stroj běží na o.s. Linux s podporou síťového protokolu MS Windows (Samba), aby k datům mohli přistupovat uživatelé z Windows stanic.

V budově jsou tři počítačové učebny (celkem 52 stanic), jedna z nich je spojena s profesonelním fotoateliérem . Další stanice se vyskytují v kabinetech vyučujících, ve sborovně i v ateliérech - pro zpřístupnění školní dokumentace na webu.

Osobní počítače jsou vybaveny vždy aktuelním o.s.Windows. Základním programovým vybavením je sada programů Adobe Creative Suite, Autodesk a Microsoft Office. Dále se užívá kancelářský balík OpenOffice, GPL nástroj pro úpravu digitálního obrazu GIMP a řada dalších GPL resp. Freewarových programů.

V jedné počítačové učebně je možné volitelně nastartovat o.s.Linux. Distribuce Fedora nabízí velké množství software ze všech oblastí. Studenti tak mají příležitost seznámit se s tímto operačním systémem i na pracovních stanicích.

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.