Aktuality

Malá vydra ve 23. ZŠ v Plzni

10 / 6 / 2021

Během včerejší komunitní slavnosti v areálu zahrady 23. MŠ v Plzni byla slavnostně přivítána nově osazená skupltura "Malá vydra", která vznikla v rámci výuky na naší škole.

Autorkou návrhu i vlastní sochy je Michaela Váchalová, která je letošní maturantkou na oboru Prostorový design a sochařství (pedagogické vedení práce Jaroslav a Ondřej Šindelářovi).

S osazením pomáhali spolužáci Jakub Hanc a Tomáš Doležal (KM3)

O projektu 23. MŠ v Plzni s názvem Dešťová zahrada informuje také článek Ani kapka nazmar  v MF Dnes.

Již více než před rokem vytvořili studenti tehdy 3. ročníku oboru sochařství v rámci svých ročníkových prací návrhy kamenosochařských uměleckých děl,   jejichž funkcí bude odvod srážkové vody od střešního svodu do vsakovacího záhonu. Zadání určovalo, že každá skulptura bude složena z několika prvků, které budou výškově i půdorysně uspořádány, aby jimi v průběhu deště protékala voda samospádem. Alespoň jeden z prvků kaskády měl tvořit pítko pro ptáky, tedy mělkou mísu, kde by se voda přirozeně zadržovala. Studenti a studentky hledali zároveň výtvarné řešení adekvátní prostředí mateřské školy a hráli si s motivy inspirovanými živlem vody, živočichy, rostlinami a také třeba pohádkovými bytostmi s vodou souvisejícími.

V sochařských ateliérech tehdy vznikly modely s názvy Vír, Kontinenty, Včely, ale také třeba Vydrýsek, tedy realizovaná Malá vydra.

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.