Aktuality

ŠKOLA OČIMA ŽÁKŮ – Natoč originální video!
23 / 5 / 2019

YouTube soutěž pro žáky středních škol v Plzeňském kraji

Natoč originální video o své škole a vyhraj skvělé ceny!
Výzva studentům SUPŠ a ZUŠ Zámeček.

V loňském roce získaly 1. místo žákyně fotografického oboru naší školy.

Více info na www.zamecek.cz, v kanceláři Křimice nebo na www.posvitsinabudoucnost.cz

Show