Lidé

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Renata Šindelářová

zamecek@zamecek.cz
377 532 853

Umělecký ředitel školy:
ak. malíř Jaroslav Šindelář

zamecek@zamecek.cz
377 532 853

Zástupce ředitele pro věci pedagogické:
Mgr. Karolína Žáková

zakova@zamecek.cz
377 53 28 53
774 077 700

Tajemnice:
Veronika Polanková

polankova@zamecek.cz
377 53 28 53
774 077 700

Propagační pracovník:
Mgr. Milada Kolářová

ateliery@zamecek.cz
377 822 097
724 848 505

Účetní:
Dana Průhová

zamecek@zamecek.cz
377 532 853

Hospodářka a produkční:
Petra Berousková

berouskova@zamecek.cz
602 253 757

Vedoucí oborů

Konzervátorství a restaurátorství:
ak. malíř Jaroslav Šindelář

zamecek@zamecek.cz

Užitá fotografie a média:
Jan Schýbal

schybal@zamecek.cz

Prostorový design a sochařství:
Mgr. Jaroslav Šindelář

zamecek@zamecek.cz

Grafický design:
Mgr. Jan Souček

soucek@zamecek.cz

Práce pedagoga

Užitá malba:
MgA. et Mgr. Stanislav Poláček

polacek@zamecek.cz

Práce pedagoga

Učitelé uměleckých předmětů

Miroslav Čapek

 • filmový dokumentarista
 • audiovizuální tvorba

capek@zamecek.cz

akad. mal. Renata Drahotová

 • malířka, absolventka AVU Praha
 • praktická cvičení, výtvarná příprava, figurální kreslení

drahotova@zamecek.cz

MgA. Petr Hájek

 
 • štukatérství, výtvarná příprava
 • absolvent AVU
 

hajek@zamecek.cz

Mgr. Pavel Hauer

 • grafik, fotograf a pedagog
 • absolvent PF Plzeň
 • dějiny výtvarné kultury, počítačová grafika, technologie

hauer@zamecek.cz

MgA. et Mgr. Klára Hegerová

 • grafický design
 • grafička, absolventka VŠUP v Praze FUM UJEP

hegerova@zamecek.cz

Jaroslav Holler

 • technologie
 • absolvent SPŠ strojnické

holler@zamecek.cz

Mgr. Tomáš Javorský

 • absolvent PF ZČU
 • ilustrátor a grafik
 • grafický design, počítačová grafika

javorsky@zamecek.cz

MgA. Miroslav Kokeš

 • sochař
 • štukatérství, výtvarná příprava
 • absolvent VŠUP Praha

kokes@zamecek.cz

MgA. Lukáš Kudrna

 • absolvent Zámečku a AVU
 • držitel ocenění Grafik roku 2008
 • praktická cvičení, technologie, figurální kreslení

kudrna@zamecek.cz

Ondřej Líbal

 • grafický design
 • absolvent PF Praha

libal@zamecek.cz

MgA. Světlana Manna

 • výtvarná příprava
 • absolventka VŠUP Praha

manna@zamecek.cz

Mgr. Věra Maxová

 • absolventka PF ZČU Plzeň
 • technické kreslení, praktická cvičení

maxova@zamecek.cz

Petr Novák

 • výtvarník s praxí v divadelní scénografii
 • absolvent SUPŠ Brno
 • technologie, prostorový design, praktická cvičení

novak@zamecek.cz

Alice Pokorná

 • výtvarnice
 • výtvarný obor ZUŠ
 • absolventka SUPŠ Zámeček

pokorna@zamecek.cz

Bc. Ondřej Polony

 • reklamní grafik
 • grafický design
 • absolvent FUD ZČU

polony@zamecek.cz

akad. mal. Jiří Rataj

 • malíř a restaurátor, absolvent AVU, spolumajitel školy
 • modelování a tvarování
 • figurální kreslení
 • desková malba

Práce pedagoga

Mgr. Barbara Směšná

 • absolventka PEF JU České Budějovice
 • výtvarnice, keramička, výtvarná příprava

bara.sindelarova.muska@seznam.cz

Mgr. Anna Skoupá

 • výtvarný obor ZUŠ (na mateřské dovolené)
 • výtvarnice, absolventka PP ZČU Plzeň

zus@zamecek.cz

Bc. Kamila Šedý

 • výtvarný obor ZUŠ
 • výtvarnice, absolventka PF ZČU Plzeň

sedy@zamecek.cz

Ondřej Šindelář

 • kamenosochař
 • absolvent Zámečku
 • praktická cvičení, písmo, štukatérství, 3D vizualizace

sindelar.o@zamecek.cz

MgA. Miroslav Šisler

 • kresba a malba
 • malíř, absolvent AVU Praha

sisler@zamecek.cz

Karel Švuger

 • malíř a restaurátor
 • absolvent železnobrodské sklářské školy a litomyšlské restaurátorské školy
 • dějiny výtvarné kultury, figurální kreslení, technologie

svuger@zamecek.cz

Michaela Vais

 • reklamní grafik
 • technologie, výtvarná příprava

vais@zamecek.cz

Ivan Vala

 • malíř, grafik a fotograf,
 • studia fotografie FAMU Praha
 • praktická cvičení, grafický design, fotografie, fotografická tvorba

vala@zamecek.cz

Mgr. Eva Vlčková

 • Kresba a malba, užitá malba
 • malířka, absolventka AVU Praha

vlckova@zamecek.cz

Jiří Zahradník

 • fotografie, skladba fotoobrazu, základy fotodokumentace
 • absolvent SPŠE
 

zahradnik@zamecek.cz

Mgr. Libor Žižka

 • absolvent Zámečku a PF ZČU Plzeň
 • kresba a malba, technologie, figurální kreslení

zizka@zamecek.cz

Učitelé všeobených předmětů

Mgr. Eva Bednářová

 • absolventka PF Plzeň
 • český jazyk, občanská nauka

bednarova@zamecek.cz

Mgr. Petr Brousek

 • absolvent PF Plzeň
 • tělesná výchova

petr.brousek@mikulasske.cz

Mgr. Irena Brůčková

 • absolventka PF ZČU Plzeň
 • anglický jazyk
 • nyní na MD

bruckova@zamecek.cz

Mgr. Edita Charvátová

 • anglický jazyk

charvatova@zamecek.cz

Alberto Gimeno Sánchez

 • anglický jazyk
 • překladatel a tlumočník
 • absolvent Univerzity v Barceloně a Castellón

sanchez@zamecek.cz

Ing. Jana Skálová

 • matematika a základy přírodních věd
 • absolventka FAV ZČU

skalova@zamecek.cz

Mgr. Eva Tomášková

 • český jazyk a literatura

tomaskova@zamecek.cz

Mgr. Robert Vacek

 • IT odborník
 • informační a komunikační technologie

vacek@zamecek.cz

Ing. Martina Vondrová

 • ekonomika
 • absolventka VŠE Praha a UUD ZČU Plzeň

vondrova@zamecek.cz

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.