Informace
k přijímacímu řízení – NEPOŽÍVÁ SE

Přihláška

Přihláška ke stažení (PDF)


Termíny přijímacího řízení

Aktuální termín přijímacího řízení: 8. ledna 2020

(2. termín 10. ledna 2020)


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Přípravný kurz k talentovým přijímacím zkouškám probíhá od 3. října do 12. prosince (vždy čtvrtek 16:20 -17:50).

Bližší informace k PŘÍPRAVNÉMU KURZU v sekci celoživotní vzdělávání – kurzy.


Podmínky přijetí

Přijímací zkouška pro školní rok 2020/2021 se skládá z talentové zkoušky a z hodnocení předchozích studijních výsledků. Jednotné přijímací zkoušky se na umělecké obory nevztahují.

Jednotné přijímací zkoušky se na umělecké obory nevztahují.

Podmínky přijetí 2020/2021 ke stažení (PDF)


 

Studijní obory a přijímací zkoušky

Malba v umění, designu a architektuře

Prostorový design a sochařství

Konzervování a restaurování kamene

Grafický design a média

Užitá fotografie a audiovizuální tvorba

kód 82-41-M/01
18 míst
školné 29 000 Kč/rok

kód 82-41-M/16
8 míst
školné 29 000 Kč/rok

kód 82-42-M/01
8 míst
školné 29 000 Kč/rok

kód 82-41-M/05
18 míst
školné 29 000 Kč/rok

kód 82-41-M/02
8 - 15 míst
školné 29 000 Kč/rok

Studijní kresba uhlem

Hodnotí se se umístění kresby do formátu, znalost perspektivy a proporce, celkové zvládnutí kresby

Studijní kresba uhlem

Hodnotí se se umístění kresby do formátu, znalost perspektivy a proporce, celkové zvládnutí kresby

Studijní kresba uhlem

Hodnotí se se umístění kresby do formátu, znalost perspektivy a proporce, celkové zvládnutí kresby

Studijní kresba uhlem

Hodnotí se se umístění kresby do formátu, znalost perspektivy a proporce, celkové zvládnutí kresby

Studijní kresba uhlem

Hodnotí se se umístění kresby do formátu, znalost perspektivy a proporce, celkové zvládnutí kresby

Barevná kompozice

Hodnotí se kompoziční rozvržení, barevné cítění, formální zvládnutí malby

Modelování podle předlohy

Hodnotí se plastické cítění, velikostní odhad, výtvarný účin a zvládnutí úkolu v daném čase (získané body se násobí 2x)

Modelování podle předlohy

Hodnotí se plastické cítění, velikostní odhad, výtvarný účin a zvládnutí úkolu v daném čase (získané body se násobí 2x)

Barevná kompozice

Hodnotí se kompoziční rozvržení, barevné cítění, formální zvládnutí malby

Koláž

Hodnotí se schopnost komponovat obrazové prvky v ploše, tvořivost při výběru motivů

Grafický úkol

Hodnotí se schopnost stylizace, vystižení podstaty zobrazovaného motivu

Grafický úkol

Hodnotí se schopnost stylizace, vystižení podstaty zobrazovaného motivu

Grafický úkol

Hodnotí se schopnost stylizace, vystižení podstaty zobrazovaného motivu

Test tvořivosti a obrazotvornosti

Hodnotí se nápaditost, tvořivost, schopnost zapojení fantazie

Test tvořivosti a obrazotvornosti

Hodnotí se nápaditost, tvořivost, schopnost zapojení fantazie

Test tvořivosti a obrazotvornosti

Hodnotí se nápaditost, tvořivost, schopnost zapojení fantazie

Test tvořivosti a obrazotvornosti

Hodnotí se nápaditost, tvořivost, schopnost zapojení fantazie

Test tvořivosti a obrazotvornosti

Hodnotí se nápaditost, tvořivost, schopnost zapojení fantazie

Předložení domácích prací

10-15 prací studijní kresby, malby nebo volné tvorby

Předložení domácích prací

10-15 prací studijní kresby, malby nebo volné tvorby, prostorové práce vítány

Předložení domácích prací

10-15 prací studijní kresby, malby nebo volné tvorby, prostorové práce vítány

Předložení domácích prací

10-15 prací studijní kresby, malby nebo volné tvorby, případně vlastní návrhy v oblasti grafického designu

Předložení domácích prací

10-15 prací studijní kresby, fotografií, případně fotografických souborů, ostatní techniky vítány

Studijní obory

Prostorový design
a sochařství

Konzervování
a restaurování kamene

Malba v umění, designu
a architektuře

Užitá fotografie
a audiovizuální tvorba

Grafický design
a média

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.