Učebnice

Povinné učebnice

Dějiny výtvarného umění

ČERNÁ, Marie. Vyd. 6. rozšířené Praha: IDEA SERVIS konsorcium, 2012. ISBN 978-80-85970-74-6 (zajišťuje škola)

Čítanka 1, Čítanka 2, Čítanka 3

MARTINKOVÁ, Věra a ČERNÍKOVÁ Jitka. TRIZONIA 1997. ISBN 80-85573-58-x (zajišťuje škola)

Matematika pro obchodní akademie a střední odborné školy

KLODNER, Jaroslav. Vyd. Jaroslav Klodner 2005. EAN: 100400202

CHill Out 1 nebo 2

Učebnice angličtiny (zajišťuje škola)

Studijní obory

Prostorový design
a sochařství

Konzervování
a restaurování kamene

Malba v umění, designu
a architektuře

Užitá fotografie
a audiovizuální tvorba

Grafický design
a média

Show