Úspěchy studentů a absolventů

Pixla plná barev
18 / 10 / 2017

V rámci praxe realizovali naši studenti výzdobu v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Pixla v Plzni. Studenti vypracovali návrhy, ze kterých si pak návštěvníci klubu vybrali k realizaci ty, které se jim nejvíce líbily. Návštěvníci také pomáhali s přípravou na výmalbu, kterou pak prováděli opět studenti Zámečku.

Dotaci na projekt „Pixla plná barev“ poskytlo Statutární město Plzeň.

Více informací o NZDM Pixla a občanském sdružení Ponton lze nalézt na www.ponton.cz .

Foto: Zámeček a Pixla

Show