Úspěchy studentů a absolventů

Praxe v tiskařských závodech Typos
18 / 10 / 2017

Typos, tiskařské závody s.r.o. – studenti mají během praxe možnost projít si celým procesem vzniku tiskoviny od přijetí zakázky na obchodním oddělení, přes přípravu technologie, příjem a zpracování dat s následnou elektronickou montáží, zhotovením nátisků, náhledových archů a provedením korektur. Následně jsou účastni osvitu tiskových desek, tisku na ofsetovém stroji a seznámeni s prací v knihárně. Praxe okrajově probíhá i v oddělení malonákladového digitálního tisku.

Show