Úspěchy studentů a absolventů

Spolupráce s Divadlem Alfa
18 / 10 / 2017

Již od roku 2010 spolupracuje SSUPŠ Zámeček s plzeňským Divadlem Alfa. Spolupráce probíhá formou pravidelných výstav studentských prací inspirovaných repertoárem divadla a divadelní kulturou, které zdobí foyer divadla. Repertoár divadla je také inspirací pro praktické úkoly rozsáhlejšího charakteru, jako jsou klauzurní nebo maturitní práce. Patří sem například komplexní grafická řešení propagačních tiskovin, jako jsou divadelní plakáty, letáky, programy vstupenky apod., fotografické reportáže či velkoformátové malby.

Show