Školné

Uvedená částka je za jedno pololetí.

Přípravka Skřítek (5–6 let) 1 500 Kč
Skřítek (7–11 let) 1 300 Kč
Malířská škola (12–14 let) 1 300 Kč
Kurzy keramiky 2 500 Kč

Školné lze zaplatit:

1) Převodem:

Číslo účtu: 27-9194450237/0100
Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte.

2) V hotovosti v sídle školy:

na adrese: Zámeček, Pod Vinicemi 82, Plzeň, od 8:00 do 15:00 hodin u paní účetní. Doporučujeme předem si zavolat na 774 077 700.

Prosíme, aby jste školné uhradili nejpozději do 20. září 2021.

Téměř všechny pomůcky výtvarné potřeby poskytujeme žákům zdarma. Prosím, aby děti nosily na výuku: tužku 8B, gumy, nůžky, uhle, štětce, vodovky.

Prosíme o omluvení nepřítomnosti žáka na hodině SMS zprávou vyučujícímu, pokud možno nejméně hodinu před začátkem výuky.

 

Info o školném 2021/2022 ke stažení.

 

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.