Školné ZUŠ

Informace o školném – výtvarný obor.pdf

 

Uvedená částka je za jedno pololetí.

Přípravka Skřítek (5–6 let) 1 700 Kč
I. stupeň (7–11 let) 1 500 Kč
II. stupeň(12–14 let) 1 500 Kč
Kurzy keramiky pro dospělé 2 500 Kč (10 lekcí)

Kontakt:
Barbara Směšná: 607 130 206

Veronika Polanková: 739 023 967

Školné lze zaplatit:

1) Převodem:

Číslo účtu: 27-9194450237/0100

Variabilní symbol (vyberte):

  • 111 – pro pobočku ZUŠ Křimice
  • 222 – pro pobočku ZUŠLhota
  • 333 – keramika pro dospělé v ZUŠ Křimice
  • 444 – keramika pro dospělé v ZUŠ Lhota

Poznámka pro příjemce (vyberte):

  • ZUŠ Křimice + jméno dítěte nebo dospělého kurzisty
  • ZUŠ Lhota + jméno dítěte nebo dospělého kurzisty

2) V hotovosti v sídle školy:

na adrese: Zámeček, Pod Vinicemi 82, Plzeň, od 8:00 do 15:00 hodin u paní účetní. Doporučujeme předem si zavolat na 774 077 700.

Prosíme, aby jste školné uhradili nejpozději do 15. září 2022 (u keramického kurzu pak do 15.10.2022).

Téměř všechny pomůcky výtvarné potřeby poskytujeme žákům zdarma. Prosím, aby děti nosily na výuku: tužku 8B, gumy, nůžky, uhle, štětce, vodovky.

Prosíme o omluvení nepřítomnosti žáka na hodině SMS zprávou vyučujícímu, pokud možno nejméně hodinu před začátkem výuky.

 

 

 

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.