Školné

Uvedená částka je za jedno pololetí.

Přípravka Skřítek (5–6 let) 1 500 Kč
Skřítek (7–11 let) 1 300 Kč
Malířská škola (12–14 let) 1 300 Kč
Dramatická výchova a film 1 300 Kč

Školné lze zaplatit:

1) Převodem:

Číslo účtu: 27-9194450237/0100
Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte.

2) Složenkou typu „C“:

Adresát dobírkové částky:
SUPŠ a ZUŠ Zámeček s. r. o.
Pod Vinicemi 889/82
301 00 Plzeň

Plátce dobírkové částky:
Jméno a příjmení dítěte
Adresa

Identifikace platby:
ZUŠ

Vzor pro vyplnění složenky

3) V hotovosti v sídle školy:

Na adrese: Zámeček, Pod Vinicemi 82, Plzeň, od 8:00 do 15:00 hodin v účtárně.

Show