Zámeček na happeningu! Přijďte také!

ST 16. října 2019 / 16 hod / Americká třída 42, Plzeň

Dojde k polepení budovy bývalého domu KV KSČ na Americké třídě kopiemi dobových plakátů a letáků tak, jak to před třiceti lety v listopadových dnech provedli studenti plzeňských vysokých škol. Kopie vytvoří současní studenti středních a uměleckých škol a ti pak následně budou mít možnost své plakáty na budovu vylepit. Účast na akci přislíbili i bývalí studenti lékařské fakulty, z jejichž iniciativy nápad v době sametové revoluce vzešel. Půjde tak o setkání mladé generace s pamětníky přelomových událostí konce 20. století a propojení dvou odlišných pohledů na svobodu a předrevoluční období.