Aktuality

28. – 29.10. 2018: Litomyšl 2018 – exkurze studentů FG4 – grafici

5 / 10 / 2018

Zpráva z cesty i s obrázky autora O.P. ..studenti poznali jednu z českých památek zařazených v seznamu UNESCO a získali podklady i motivaci pro budoucí klauzurní práci, která bude na zájezd navazovat.

Litomyšl 2018 - zpráva z cesty

(celá zpráva i s obrázky autora zde)

Vyučující: O. Polony, K. Švuger, K. Hegerová

Litomyšlského nádraží bylo dosaženo v půl šesté odpoledne. Následoval přesun na náměstí, uložení zavazadel do podpůrného vozidla a prohlídka kopií Váchalových ilustrací z Krvavého románu na fasádě penzionu/nakladatelství Paseka. V restauraci Na Sklípku, nacházející se v téže budově, seznámil Karel Š. skupinu s osobností Josefa Váchala a s historií Pormonea, s mysteriózními událostmi a tragédiemi provázejícími jeho rekonstrukci v 90. letech 20. století i se zajímavostmi z dějin i běžného života Litomyšle.
Padla tma a nastal čas přesunout se nadcházejícím večer do autokempu Primátor. Po krátkém bloudění periferií Litomyšle jsme kemp úspěšně nalezli a ubytovali se v rozkošných umakartových chatkách. Zbytek bdělého času jsme věnovali teambuildingovým aktivitám, v důsledku čehož část podpůrného týmu bolela druhý den hlava.

V pátek na den sv. Václava jsme se opět zabalili a vyrazili probouzejícím se městem do Portmonea. Jeho práh jsme překročili lehce po deváté. Následovala komentovaná prohlídka dvou místností s nástěnnými malbami a ručně vyřezávaným nábytkem, poté se nás ujala paní kurátorka, provedla nás i veřejnosti nepřístupným sklepem a podkrovím Portmonea. Dále nás seznámila s chodem muzea, s vizí, jak by mělo fungovat do budoucnosti, a prodiskutovali jsme spolu možnou spolupráci.

Po obědě v restauraci Slunce na náměstí, kterým jsme doplnili valem ubývající fyzické i psychické síly, jsme absolvovali mimořádnou prohlídku Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (alma mater Karla Š.) v budově piaristické koleje. Měli jsme možnost nahlédnout do všech ateliérů, kreslíren i laboratoří i do aktuálně rekonstruované Očistcové kaple. Je pravdou, že exkurze byla oboru grafického designu poměrně tematicky vzdálená, přesto přinesla pro studenty neocenitelnou zkušenost seznámení se se zázemím moderní špičkové vysoké školy. Je na místě uvažovat o zopakování takové prohlídky se studenty malířství, restaurování nebo kamenosochařství.
Po prohlídce jsme se ubytovali v hostelu Evropského školícího střediska. Samo ubytování přineslo kulturní zážitek – hostel se totiž nachází v budově bývalého pivovaru v bezprostřední blízkosti zámku a jeho zdařilá rekonstrukce byla realizována dle projektu Josefa Pleskota. Pokoje v podkroví, výhled přímo na psaníčka na fasádě zámku, cena 300 Kč za noc – ideální zázemí (i pro případný další zájezd). Posledním bodem programu byla prohlídka samotného zámku. Štěstí nám přálo, v den státních svátků mají studenti vstup zdarma, což je zjevně potěšilo.
Samotná prohlídka proběhla standardně, výklad průvodce byl podbarvován (a místy přehlušován) tóny myslivců dujících na nádvoří na lesní rohy. Po skončení výkladu (zhruba kolem půl šesté) byla oficiální část zájezdu ukončena a byl vyhlášen generální rozchod. Se studenty jsme se poté setkali v různých částech a pohostinství Litomyšle, nicméně všichni se – zmoženi hlubokými kulturními dojmy – kolem jedenácté hodiny večerní postupně ukládali ke spánku. Odjezd se již odehrával decentralizovaně podle logistických potřeb jednotlivých účastníků zájezdu.
Celou akci nelze hodnotit jinak než plným ziskem bodů – studenti poznali jednu z českých památek zařazených v seznamu UNESCO a získali podklady i motivaci pro budoucí klauzurní práci, která bude na zájezd navazovat.
Závěrem bych chtěl vyslovit hluboký dík Karlu Švugerovi – osvědčil se jako nenahraditelný zdroj historických souvislostí i lokálního vědění, zorganizoval mimořádnou prohlídku restaurátorské fakulty a po celou dobu plnil roli hlavního průvodce. Bez něj by byla celá akce poloviční.

op

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.