Aktuality

PRODLOUŽENO do konce března – výstava SRDCEM K RÁJI

4 / 3 / 2022

Srdečně zveme do Galerie 13, Pražská 13, přednáškový sál v 1. patře.

Venisáž v pondělí 7. 3. v 17:00. Hudba, občerstvení a přípitek, proslovy a zajímaví hosté.

Výstava potrvá do 20. 3. 2022 - PRODLOUŽENO do konce března 2022.

ZUŠ Zámeček v Plzni v rámci celoškolního projektu, probíhajícího 2 měsíce školního roku 2021, výtvarně pracovala na tématu „Život a dílo J. A. Komenského“. Žáci školy ve věku 5 - 15 let se seznamovali s hlavními myšlenkami díla Komenského i s  jeho životním příběhem. Takto inspirováni vytvořili řadu plošných i prostorových děl různými výtvarnými technikami. Vybrané výtvarné práce jsou prezentovány na výstavě " Srdcem k ráji- inspirace J. A. Komenským" v prostorách přednáškového sálu Západočeské galerie v Plzni, v Pražské ulici  „13“.

Výstava si klade za cíl oslovit veřejnost a ostatní školy výtvarně zpracovaným aktuálním přesahem díla J. A. Komenského a přiblížit jej jako člověka, který ctil základní lidské hodnoty - odvahu, solidaritu, rodinu, lásku, přátelství, vzdělání, umění, víru a přírodu. Prostřednictvím doplňkových panelů chce seznámit návštěvníky i s jeho osudem, vnitřní životní sílou i nadějí v to lepší. Tedy, představit a popularizovat jeho odkaz.

Výstava vznikla za spolupráce se Západočeskou galerií v Plzni, Školou pro život a zástupci projektu Komenský - příběhy lidskosti.

Kamila Hoja-Šedý

Umělecká vedoucí ZUŠ Zámeček

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.