Aktuality

Informace ke konzultacím žáků maturitních ročníků (od 11. 5. 2020)

4 / 5 / 2020

Od pondělí 11. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků maturitních ročníků ve školách.

Jedná se o nepovinné konzultace za účelem přípravy na maturitní zkoušku.

Podmínkou účasti žáků na konzultačních hodinách je vyplnění Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (podepsané zletilým žákem nebo jeho zákonným zástupcem). Mimo třídu se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (zakrytí úst rouškou, dodržení odstupů 2 metry) - VIZ níže.

Ve škole je k dispozici dezinfekce, mýdlo a papírové ručníky. Žáci musí mít minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 m) - jeden žák v lavici. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (práce ve skupinách), musí se roušky nosit i ve třídě.

Harmonogram konzultací ve skupinách o max počtu 15 žáků je ve škole online.

Věnujte pozornost zmíněným dokumentům:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ SŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - dokument ve formátu .pdf

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ - dokument ve formátu .pdf

 

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.