Aktuality

Muška letí dál ..

17 / 5 / 2023

Pokračujeme (také především díky odezvě rodičů, kolegů a veřejnosti) i v dalším školním roce 2023/24.
K situaci v období května 2023 se vyjádřila umělecká vedoucí ZUŠ paní Mgr. Barbara Směšná:
Muška odlétá ze Lhoty
Již přes jedenáct let trvá příběh Mušky - malé umělecké školičky, která se před dvěma lety proměnila do Základní umělecké školy Muška pod SUPŠ a ZUŠ Zámeček.
Bohužel, asi každý příběh musí jednou skončit, tento příběh však končí překotně rychle a s ním i zaniká ve Lhotě prostor, kde se potkávaly a tvořily všechny generace občanů Lhoty.
Vzpomínám si na vznik organizace, kdy tehdy paní starostka Bc. Zdeňka Hončarová oslovila mého tátu Ak mal Jaroslava Šindeláře s myšlenkou, aby v budově bývalé budovy školky, která již pro tento účel nevyhovovala, vytvořil prostor, kde by místní děti navštěvovaly výtvarné kroužky.
Můj táta Jaroslav Šindelář vždy aktivně spolupracoval na všech projektech obce, jako byla obnova kapličky na návsi a další aktivity v obci. Já tehdy dostudovala Jihočeskou Univerzitu a učila jsem v základní umělecké škole. Pustit se do takového podniku bylo odvážné - měla jsem tehdy možnost učit na soukromé umělecké škole Trnka, ale rozhodla jsem se pustit do dobrodružství, ve kterém jsem neměla jistotu výplaty a čekala mě spousta práce s nejistým koncem.
Lhota ale byla mým domovem a k tomu jsem měla velké ideály a plány .
Do takovéhoto projektu se se mnou pustil kamarád Mgr.Tomáš Havlík, který se ujal administrativní části projektu....
V létě 2011 nám otevření Mušky posvětil i budhistický mnich Tenzin, jeden z lámů samotného Dalajlámy a my se pustili do práce.
Budova byla nezrekonstruovaná, chyběl nábytek a materiál všeho druhu. Snahou všech přátel a za podpory obce jsme skutečně od září otevřeli první kurzy doslova z věcí, co nám dali přátelé. Tak započaly první kroužky.
Díky podpoře SSUPŠ Zámeček, která nám darovala keramickou pec, jsme mohli začít i s kurzy keramiky.
Chtělo to mnoho času a nadšení, které nám bylo zaplaceno jen radostí z toho, jak se práce dařila.
V létě 2012 jsme uspořádali první výtvarný příměstský tábor, který měl veliký úspěch a trval celých 14 dní.
Muška - nejprve jako součást projektu Senior point a pak za podpory obce a paní starostky Hončarové - realizovala a posvětila bezplatný Keramický kurz pro seniory.
Tento kurz trvá po celou dobu trvání Mušky až do dnešních dní a je naplněn skupinou lhotských seniorek, které za dobu trvání kurzu relizovaly řadu projektů. Z hlavních projektů tohoto kurzu bych zmínila realizaci
keramického betlému, jehož figury ve velikosti cca 5O cm zdobí exteriér budovy a jsou po celou dobu vánočních svátků ozdobou obce.
Dále pak seniorky realizovaly keramické ozdoby na vánoční lhostký stromek, keramické dárky pro nové občánky Lhoty, keramickou výzdobu pro interiér Bazénu Slovany a mnoho výtvarných dílen u příležitosti obecních veřejných akcí.
Výstavy v budově magistrátu města Plzně , mapu obce na úřadu obce Lhota.
Tímto bych se chtěla rozloučit a poděkovat těmto skvělým ženám, se kterými jsem mohla pracovat a vést je v keramické dílně. Děkuji jim za rady a krásnou přátelskou atmosféru, kterou jsem s nimi mohla všechny ty roky prožívat,. Byl to vyjímečný čas a prostor pro setkávání lhotských seniorů u společné práce a tvorby.
V rámci dětských výtvarných kroužků jsme vedli tyto již od začátku ve stejném duchu a ve stejném rámci jako v základních uměleckých školách. Děti zde poznávaly všechny možné techniky a dovednosti. Od tisku grafiky, malby, kresby a také keramiky. V posledních letech jsme docílili toho, že se Muška stala oficiálně Základní uměleckou školou se všemi náležitostmi jako je vysvědčeni. možnost účastnit se výtvarných soutěží pod hlavičkou instituce školy.
V Mušce pracovali vždy akreditovaní pedagogové, děti se účastnily soutěží navštěvovaly galerie, starší děti byly připravovány na přijímací zkoušky na střední školy.
V Mušce probíhaly umělecké kurzy pro dospělé. Art meditační kurz ak mal Jaroslava Šindeláře, který vystavoval na mnoha místech po České republice. Keramický kurz Jany Černé a její víkendové workshopy pro veřejnost.
V roce 2018 byla Muška rekonstruována - na místě půdy byl vytvořen další atelier. Ten ale pro svoje účely časem získalo hlídací centrum Jablíčko spolu I s celým horním patrem budovy.
V rámci lhotského plesu v prostorách sokolovny vznikla charitativní výstava děl žáků ZUŠ Muška. Obrázky byly vydražené a peněžní obnos byl darován rodičům hendikepovaného chlapce. Minulý rok kurz seniorů a dětí připravoval kulisu pro lhotský divadelní spolek Tadeáš guláš u příležitosti oslav 700 let obce Lhoty.
Také jsme vytvářeli další komunitní akce jako vynášení Morany, sousedské dny, rozsvěcení betléma, příměstské tábory, malé trhy na zahradě budovy. Muška sehnala dotaci na stavbu venkovní pece na chleba, ve které se při
různých společenských příležitostech pekl nejen chleba ,ale také perníčky nebo pizza.
Zažili jme mnoho let s přáteli, kteří nám vždy pomohli a Mušku podporovali, protože věděli, že je to projekt od lidí lidem, místo, kde se můžeme setkat, tvořit.
Pro příklad bych zde uvedla Luboše Suchého, který nám vždy pomohl s opravou čehokoli, Ilonu Laichtovou, která nám sehnala keramickou pec po tom, co se s námi stará pec rozloučila, a s manželem nám vždy ochotně vytvořili hudební program na našem rozsvěcení betlému, pani starostku Hončarovou, která Mušku tolik let podporovala, a další.
Chtěla bych moc všem poděkovat za všechny ty roky společné snahy. Jsem osobně rozčarovaná, jak tolik invence a úsilí tolika lidí pro dobrou věc může být násilně takto ukončeno rozhodnutím nového zastupitelstva obce.
Důvody, které nám byly předloženy zdaleka nejsou adekvátní. Těch několik míst pro děti v dětské skupině, která se rozroste i do naší dílny z horního patra, kde dodnes působila, dle mého nejsou tak zásadní. V Mušce, která vznikala tolik let, se v současnoti otočí během týdne přes 70 občanů. Z toho je 40 dětí navštěvujících ZUŠ, 12 seniorů navštěvujících bezplatný keramický kurz a 20 dospělých navštěvujících výtvarné kurzy.
Obec stále roste a i takovéto aktivity jsou pro občany důležité a tvoří nenahraditelnou sociální i kulturní platformu, která pokud bude takto ukončena, jen stěží bude znovu vybudována.
Tak jsme na konci našeho příběhu, kde podle mne končí dobrý projekt, mnoho krásných počinů a Muška odlétá ze Lhoty.
Vaše Bára Šindelářová
Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.