Projekty z evropských fondů

Adaptační kurzy SUPŠ Zámeček s výjezdem do plenéru

Projekt "Adaptační kurzy SUPŠ Zámeček s výjezdem do plenéru (Mikrogranty PK M 40252022)" byl podpořen dotačním příspěvkem PK ve výši 10.000,- z dotačního programu "Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022". Děkujeme.
50px_plzenskykraj_minilogo_web.jpg
Projekt byl úspěšně uspořádán a splnil své cíle, probíhal dle vytyčeného harmonogramu. Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček úspěšně uspořádala adaptační seznamovací kurzy pro své nové žáky 1. ročníků uměleckých oborů (a to pro 2 skupiny, celkem pro 50 žáků, dále pak pedagogové). KURZ 1. skupiny FG1 (obor Užitá fotografie a Grafický design) proběhl v termínu 5. 9. - 7. 9. 2022, KURZ 2. skupiny KM1 (obor Kamenosochařství a Užitá malba) v termínu 7. 9. – 9. 9. 2022. Ubytování a další zázemí kurzů bylo v souladu s plánem projektu poskytnuto v objektu Exodus v Třemošné u Plzně, přeprava na místo konání byla řešena využitím veřejné dopravy - autobusu. Na začátku školního roku vznikly dvě nově složené třídy, ve kterých se žáci setkali s novými spolužáky. Z hlediska prevence se nám významně osvědčilo pořádat před startem výuky třídenní adaptační a seznamovací pobyt studentů se svými novými spolužáky, vybranými vyučujícími a třídním učitelem. Cílem pobytového kurzu a jeho programu, který byl zdárně dosažen, byla snažší adaptace na změnu kolektivu a způsob studia na uměleckoprůmyslové škole, a případně také na ubytování v domově mládeže. Zpětná vazba potvrdila naplnění našich záměrů. Jednalo se o akci školy s programem - preventivním (adaptace na novou situaci, předcházení problémům v novém školním kolektivu a prevence nežádoucích jevů: ohrožení školním neúspěchem, záškoláctví, šikana, různé typy závislosti, včetně toxikománie a kouření, prevence kolapsů a psychických potíží) a ekovýchovným (pohyb a chování jedince/umělce v plenéru, empirická práce v přírodě - organizmy, přírodniny a biotopy, vztah životnímu prostředí a tvorba české krajiny, udržitelný životní styl). Z projektu byly hrazeny v souladu s rozpočtem zčásti náklady na ubytování a stravování žáků.
Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.