Projekty z evropských fondů

PODPORA DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ SŠ V PLZEŇSKÉM KRAJI – projekt je spolufinancován EU

Naše škola se v roli partnera zapojila do projektu PODPORA DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ SŠ V PLZEŇSKÉM KRAJI CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012399 Cílem projektu je podpora využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy. Metodická i technická podpora bude realizována prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na sebeevaluaci kompetencí DigCompEdu a přípravu akčního plánu rozvoje digitálních kompetencí učitele i konkrétní školy. Do projektu je zapojeno 12 středních škol, které se budou aktivně podílet na tvorbě vzdělávacího programu a pilotním ověření programu.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím OP VVV. https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg
 
Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.