Projekty z evropských fondů

Podzimní doučování na Zámečku díky NPO

Projekt Podzimní doučování na Zámečku díky NPO

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“
Projekt (0129/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2), který je financován díky Národnímu plánu obnovy (Next Generation EU) je zaměřen na doučování žáků v souvislosti s negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2021/2022, 2020/2021 a druhé polovině školního roku 2019/2020. Negativní vliv omezení výuky se promítl mimo jiné například do velkého počtu žáků s neuzavřenou klasifikací v pololetí školního roku, ve skluzu studentů v odborných uměleckých předmětech, při tvorbě klauzurních či dalších ročníkových výstupů. Studenti se obávají zvládnutí blížících se maturitních zkoušek. Aktivity doučování se zaměří především na kompenzaci vzdělanostních ztrát a snížení vzniklých vzdělanostních nerovností. Realizace aktivit bude probíhat primárně prezenční formou a bude zaměřena především na stěžejní předměty v rámci školního vzdělávacího programu. Dále na aktuální potřebu prohloubení učiva a rozšíření možnosti konzultovat v rámci odborných předmětů. Doučování na SUPŠ a ZUŠ Zámeček je určeno pro studenty - středoškoláky naší školy a bude má formu skupinového či individuálního doučování, které bude probíhat v souladu s pravidly výzvy MŠMT "Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro období září-prosinec 2022". Finanční prostředky dotace budou sloužit na odměny pracovníků doučování v uznatelném období 1.9. 2022 - 31.12.2022.
Ke stažení - Leták pro publicitu projektu

Ohlédnutí za projektem podzimního doučování

Projekt byl úspěšně realizován, doučování absolvovalo 34 žáků naší školy a podílelo se na něm 6 vyučujících. Počet odučených hodin:  128, počet evidovaných žákohodin: 610.
Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.