Projekty z evropských fondů

Projekt DIGI Zámeček

Projekt DIGI Zámeček

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“
Projekt DIGI Zámeček (0003/DIGI/2023), který je financován díky Národnímu plánu obnovy (Next Generation EU) se uskutečnil díky dotační výzvě MŠMT v roce 2023 na podporu prevence digitální propasti a podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami. Získali jsme pro naši školu prostředky ve výši 220.000,- Kč, kterými byl nákup digitálního vybavení spolufinacován. Věcným zaměřením výzvy byla implementace Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Výzva byla zaměřena na dvě oblasti podpory. Oblast podpory A – prevence digitální propasti – jejíž cílem je přispět ke snížení nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi. Oblast podpory B – vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, které budou moci rozvíjet napříč vzdělávacími oblastmi. Z části dotace A došlo k pořízení mobilních digitálních technologií (tabletů včetně příslušenství). Dle potřeby a vlastního uvážení je bude škola zapůjčovat žákům s cílem, aby měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro domácí přípravu, běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Dotaci oblasti B jsme po zdůvodnění (v souladu s pravidly) použili za účelem pořízení základních digitálních zařízení, 16 ks tabletů, včetně příslušenství. Důvodem byla nedostatečná vybavenost školy základním zařízením pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence - tablety APPLE iPaD Air wi-fi s APPLE Pencil (2. generace).
Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.