Projekty z evropských fondů

Zelený ateliér 2020

Proměna školní zahrady v místo plenérové tvorby a komunitního setkávání s akcentem na ekologickou výchovu byla  zdárně zrealizována. V souladu s plánem a předběžnou finanční rozvahou proběhla další fáze (navazující na projekt z roku 2019 Zelený ateliér) kultivace zahradního prostoru a jeho botanická úprava. Proběhlo budování dalších užitných zón v zahradě pro netradiční výuku pomocí přírodních předloh v plenéru a pro komunitní akce, včetně doplnění základního mobiliáře pro vyučování v souladu s přírodou a pro uměleckou tvorbu v exteriéru. Došlo k přidělení nových užitných i estetických funkcí těm částem zahrady, které dosud zůstávaly nevyužité či opomíjené. Zahradní plocha byla nově obohacena o nový vyvýšený palisádový záhon s keři a kvetoucími nebo jinak dekorativními rostlinami. Jako vyvážení masy tohoto palisádového záhonu vznikl další záhon. Kolem pítka pro ptáky v klidové zóně zahrady byl vytvořen dekorativní nášlapný ovál z drobných světlých oblázků. Pro zachycení dešťové vody k zalévání byla pod okraj střechy kolny pořízena okapová sestava se svodem do záchytné nádoby. Dále byl doplněn mobiliář umožňující komunitní setkávání a kolektivní výukové aktivity i individuální tvorbu studentů. Pro tento účel byly nově pořízeny 2 typy laviček – s opěradly (3 ks) a bez opěradel (2 ks) a stůl pro exteriér. Zároveň byl navýšen počet skládacích židlí, kterými přírodní ateliér disponuje. Dle plánu byla zahrada postupně od jara 2020 dovybavena zahrada pro potřeby ekologické výchovy ptačími budkami (3 ks), bylinkovými instalacemi. V průběhu realizace projektu jsme využívali průběžně konzultační podporu poskytovatele dotací. Prodiskutována byla především situace s plánovanou brankou (dřevěná konstrukce „branky“ čili podpory pro popínavé rostliny), která se měla nacházet mezi palisádovým záhonem a záhonem poblíž kamenného pítka. Od realizace tohoto dekorativního prvku bylo operativně upuštěno, neboť by konstrukce vadila při zajíždění školního vozidla k zadnímu východu ze školy během nakládání a vykládání. Finanční prostředky plánované pro zhotovení branky byly využity na vydláždění prostoru zóny pro posezení (poblíž kolny). Byla dodržena pravidla pro žadatele a příjemce dotačních prostředků a zásady hospodárnosti. Zajištěna byla také publicita projektu. V místě realizace projektu byla řádně umístěna tabule s logem Plzeňského kraje spolu s informací, že se projekt uskutečnil za finanční podpory PK. Při všech dalších formách publicity (např. webové stránky školy a zprávy na FB) bylo a nadále bude uváděno, že projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje. 50px_plzenskykraj_minilogo_web.jpg  
Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.