Technické vybavení

Technické vybavení ateliérů v Křimicích:

  • Multimediální učebny
  • Sochařské a malířské ateliéry
  • Fotografický ateliér
  • Grafické ateliéry

Softwarové vybavení:

  • balík programů Adobe Creative Cloud
  • 3D modelovací a animační programy Autodesk (3DS Max, Maya)
  • software pro výrobu a střih videa Pinnacle 14

Počítačová síť:

V budově je standardní ethernetová síť s přenosovou rychlostí 1Gb/s realizovaná UTP rozvodem. Tato wired LAN je doplněna několika wifi accespointy. Do sítě jsou připojeny datový server, firewall, pracovní stanice v učebnách a v kabinetech. Síť je adresována privátním adresovým rozsahem ipv4.
Firewall spojuje lokální síť s Internetem. Je postaven na o.s.Linux (Fedora) a realizován paketovým filtrem iptables. Jedno síťové rozhraní má přidělenu veřejnou ip adresu, na stroji je nasazen překlad ip adres (nat). Dále na tomto stoji běží http proxy a cache server.

Datový server je určen pro osobní i pracovní data uživatelů, výukové zdroje, archiv prací a pod. Diskové pole RAID5 má dostatečnou kapacitu (v současnosti cca 10 TB). Také tento stroj běží na o.s. Linux s podporou síťového protokolu MS Windows (Samba), aby k datům mohli přistupovat uživatelé z Windows stanic.

V budově jsou tři počítačové učebny (celkem 52 stanic), jedna z nich je spojena s profesonelním fotoateliérem . Další stanice se vyskytují v kabinetech vyučujících, ve sborovně i v ateliérech – pro zpřístupnění školní dokumentace na webu.

Osobní počítače jsou vybaveny vždy aktuelním o.s.Windows. Základním programovým vybavením je sada programů Adobe Creative Suite, Autodesk a Microsoft Office. Dále se užívá kancelářský balík OpenOffice, GPL nástroj pro úpravu digitálního obrazu GIMP a řada dalších GPL resp. Freewarových programů.

V jedné počítačové učebně je možné volitelně nastartovat o.s.Linux. Distribuce Fedora nabízí velké množství software ze všech oblastí. Studenti tak mají příležitost seznámit se s tímto operačním systémem i na pracovních stanicích.

Studijní obory

Prostorový design
a sochařství

Konzervování
a restaurování kamene

Malba v umění, designu
a architektuře

Užitá fotografie
a audiovizuální tvorba

Grafický design
a média

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.