Student

Platba školného

Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s.r.o.
Pod Vinicemi 82, Plzeň 301 00, IČO: 25215531
..................................................................................................................
Platba školného 2023/2024
výše školného: 32.400,- Kč datum splatnosti: 30. 9. 2023

Forma úhrady:

1. hotovostně v sekretariátu ředitelství školy
2. bankovním převodem:
na účet č. 27-9194450237/0100,
variabilní symbol = rodné číslo studenta (bez znaku „/“)

Poznámka: Nedoporučujeme způsob úhrady poštovní složenkou, jelikož poukazovaná částka je
v průběhu peněžního převodu na účet ponížena o poštovní poplatky

Podrobné informace o stanovení výše školného a slevách na školném jsou na záložce Uchazeč.

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.