Uchazeč

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky talentových zkoušek

1. kolo  (proběhlo 6. a 7. 1. 2022)

 

Proč studovat
na Zámečku

 • Stoprocentní zastoupení profesionálních výtvarníků v odborné části profesorského sboru
 • Zámeček řádným členem sdružení uměleckých škol - Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory
 • Uplatňujeme přístup "mistr a žák"
 • Studenti na Zámečku jsou dle průzkumu se svou školou v Čechách nejspokojenější
 • Studentská unie zvolila Zámeček za "Střední skolu roku" v Plzeňském kraji
 • Mimořádná atmosféra školy na atraktivním místě v dosahu MHD
 • Bezkonkurenční nabídka dalších aktivit
 • Úspěchy
 • Skvělé reference absolventů
 • Vysoká úspěšnost v počtu studentů přijatých na VŠ
 • Praxe pro studenty - realizace konkrétních zakázek již během studia
 • Možnost získat slevu na školné

Umíme ocenit i jinou, než testovatelnou inteligenci!

"Jaké znáš největší číslo?"
"O jedničku větší než ty," odpověděla kočka komisaři.
Testem neprošla; projevila nebezpečnou a netestovatelnou inteligenci, takže se jí museli zbavit!

Philip J. Davis, Filosofující kočka z Pembroke

Učebnice

Povinné učebnice

Dějiny výtvarného umění

ČERNÁ, Marie. Vyd. 6. rozšířené Praha: IDEA SERVIS konsorcium, 2012. ISBN 978-80-85970-74-6 (zajišťuje škola)

Čítanka 1, Čítanka 2, Čítanka 3

MARTINKOVÁ, Věra a ČERNÍKOVÁ Jitka. TRIZONIA 1997. ISBN 80-85573-58-x (zajišťuje škola)

Matematika pro obchodní akademie a střední odborné školy

KLODNER, Jaroslav. Vyd. Jaroslav Klodner 2005. EAN: 100400202

Maturita Solutions 3rd edition (Oxford University Press)

Učebnice angličtiny (zajišťuje škola)

Ubytování a stravování

Domovy mládeže jiných středních škol

Střední průmyslová škola dopravní
Karlovarská 98, Plzeň - Lochotín
s domovem mládeže též v Křimicích

Střední odborné učiliště elektrotechnické
Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany

VOŠ a SPŠE
Částkova 58, Plzeň - Slovany

Stravování

Stravování je zajištěno v místě školy formou teplého a studeného bufetu.  Studenti mají k dispozici kuchyňku s mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí.

Informace
k přijímacímu řízení - NEPOŽÍVÁ SE

Přihláška

Přihláška ke stažení (PDF)


Termíny přijímacího řízení

Aktuální termín přijímacího řízení: 8. ledna 2020

(2. termín 10. ledna 2020)


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Přípravný kurz k talentovým přijímacím zkouškám probíhá od 3. října do 12. prosince (vždy čtvrtek 16:20 -17:50).

Bližší informace k PŘÍPRAVNÉMU KURZU v sekci celoživotní vzdělávání - kurzy.


Podmínky přijetí

Přijímací zkouška pro školní rok 2020/2021 se skládá z talentové zkoušky a z hodnocení předchozích studijních výsledků. Jednotné přijímací zkoušky se na umělecké obory nevztahují.

Jednotné přijímací zkoušky se na umělecké obory nevztahují.

Podmínky přijetí 2020/2021 ke stažení (PDF)


 

Výsledky přijímacího řízení - NEPOŽÍVÁ SE

Výsledky talentových zkoušek

1. kolo  (proběhlo 6. a 7. 1. 2022)

aaa


 

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Zámečku

Ve čtvrtek 24. října 2024 (bude upřesněno - předpokl. 9-17 hod) pořádáme KONZULTAČNÍ den otevřených dveří.

Uměleckoprůmyslová škola v Plzni (SUPŠ a ZUŠ Zámeček) pořádá den otevřených dveří.

Zveme zájemce o studium (malba, grafický design, fotografie, kamenosochařství a restaurátorství kamene) i všechny další návštěvníky.

Speciální pozvání patří zájemcům o studiu na Zámečku, osmákům a deváťákům ze ZŠ a žákům ZUŠ.

Výstava klauzurních prací pro zájemce o studium a veřejnost

V pátek 24. ledna 2024 (bude upřesněno - předpokl. 9-17 hod) pořádáme výstavu pololetních klauzurních prací studentů všech ročníků a oborů.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Konzultační den „Ukaž, co umíš“

V úterý 4. února 2025 (bude upřesněno - předpokl. 13-17 hod) pořádáme KONZULTAČNÍ den otevřených dveří "Ukaž, co umíš"

Čeká vás také školní JARMARK a ukázky činností studentů.

Uměleckoprůmyslová škola v Plzni (SUPŠ a ZUŠ Zámeček) pořádá den otevřených dveří.

Zveme zájemce o studium (malba, grafický design, fotografie, kamenosochařství a restaurátorství kamene) i všechny další návštěvníky.

Pro uchazeče zajistíme:

 • konzultace s vedoucími oborů (Jan Schýbal - foto, Jan Souček - grafika, Stanislav Poláček - malba, Jaroslav Šindelář - prostorová tvorba, kamenosochařství, restaurování)
 • přijímačky nanečisto (Libor Žižka)
 • přijímací zkoušky – jak na ně – (Eva Bednářová, Eva Tomášková)

Speciální pozvání patří zájemcům o studiu na Zámečku, osmákům a deváťákům ze ZŠ a žákům ZUŠ.

Přijďte zkonzultovat své výtvarné práce, které budete předkládat u talentové zkoušky.

Vyzkoušejte si část talentové zkoušky nanečisto, seznamte se se zadáním kreativních testů z předchozích let.

Těšíme se na vás!

 


Individuální návštěva školy

Nestihli jste dny otevřených dveří? Nevadí! Školu můžete navštívit KDYKOLI - stačí si domluvit termín.

Školné a slevy
na školném

Školné

Školné: 32.400,- Kč / rok

Školné pro žáky 1. ročníků: 32.400,- Kč / rok

Podrobné informace o stanovení výše školného a slevách na školném ke stažení zde.

Sleva na školném

sleva školné
1. žák 20 000 Kč 12 400 Kč
2. žák 20 000 Kč 12 400 Kč
3. žák 17 000 Kč 15 400 Kč
4. žák 17 000 Kč 15 400 Kč
5. žák 17 000 Kč 15 400 Kč

1. Sleva je poskytována prvním pěti žákům s nejlepšími studijními výsledky rozhodného školního roku.

2. Podmínkou získání slevy na školné je vyznamenání (studijní průměr do 1,5 a hodnocení z hlavního studijního předmětu za 1) a nulová neomluvená absence.
a/ pro žáky školy jsou rozhodující studijní výsledky na konci předcházejícího školního roku
b/ pro nově přijímané žáky je pro posouzení studijního průměru směrodatné poslední vysvědčení (z 8. roč. ZŠ, případně z 9. roč. ZŠ pro starší uchazeče)

3. Kritériem pro výběr žáků a stanovení pořadí jsou studijní výsledky
a/ pro žáky školy jsou rozhodující studijní výsledky na konci předcházejícího školního roku. Udělení slevy je podmíněno ukončením klasifikace v řádném termínu
b/ pro nově přijímané žáky je určující dosažené pořadí v prvním kole přijímacích zkoušek. Podmínkou udělení slevy je účast na celé talentové zkoušce (tedy i v případě, kdy by měl žák nárok na prominutí části talentové zkoušky – viz podmínky přijímacích zkoušek)

4. V případě dosažení rovnocenných výsledků se sleva přiměřeně rozpočítává. Algoritmus výpočtu je v kompetenci vedení školy.

5. Sleva se formálně poskytuje na papírovém blanketu, který je přílohou řádného splátkového kalendáře, případně smlouvy).

6. Platnost přiznání slevy je vždy na jeden školní rok.

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.