Student

Odborná praxe

Základní pravidla praxe zde ke stažení (PDF)

Praxe = 2 týdny, 60 hodin celkem

1 týden průběžná za celou dobu studia, 30 hodin

Studenti si ji mohou nasbírat po celý školní rok různými činnostmi, které uzná za praxi kterýkoli učitel, učitelé ji zaznamenají do archu, který má u sebe třídní učitel.

Záznam o průběžné praxi:

Na jeden hodnotící formulář zapisuje kterýkoliv učitel po splnění části, nechává se u třídního učitele

Záznam ke stažení (doc)

1 týden souvislá odborná ve 3. ročníku v době maturit, 5 x 6 hodin = 30

Jeden týden si domluví studenti sami v době maturit v podniku, jehož činnost souvisí se zaměřením studia jako souvislou praxi.
(Do 15. dubna studenti oznámí místo dohodnuté praxe v kanceláři na Zámečku)

Záznam o souvislé praxi:

1. formulář- smlouva - po domluvě v podniku si žáci nechají podepsat smlouvu ve dvou exemplářích, jednu verzi odevzdají v kanceláři na Zámečku
2. formulář- hodnocení - studenti nechají vyplnit formulář v podniku, kde praxi vykonávali, po skončení praxe odevzdají v kanceláři na Zámečku.

Oba dokumenty budou uveřejněny ve 2. pololetí aktuálního školního roku

Smlouva ke stažení (doc)
Hodnocení ke stažení (doc)

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.