Student

Maturity

Informace ke konzultacím žáků maturitních ročníků

(od 11. 5. 2020)

Od pondělí 11. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků maturitních ročníků ve školách.

Jedná se o nepovinné konzultace za účelem přípravy na maturitní zkoušku.

Podmínkou účasti žáků na konzultačních hodinách je vyplnění Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (podepsané zletilým žákem nebo jeho zákonným zástupcem). Mimo třídu se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (zakrytí úst rouškou, dodržení odstupů 2 metry) - VIZ níže.

Ve škole je k dispozici dezinfekce, mýdlo a papírové ručníky. Žáci musí mít minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 m) - jeden žák v lavici. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (práce ve skupinách), musí se roušky nosit i ve třídě.

Harmonogram konzultací ve skupinách o max počtu 15 žáků je ve škole online.

Věnujte pozornost zmíněným dokumentům:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ SŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - dokument ve formátu .pdf

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ - dokument ve formátu .pdf

Písemné maturitní zkoušky 1. a 2. června 2020

Didaktický test 1. 6. 2020 od 13,00 hod - dokument .pdf - 7 stránek

Didaktický test 2. 6. 2020 od 8,00 hod - dokument .pdf - 6 stránek

Rozpis praktických a ústních maturit 2019/2020 jaro - dle oborů

KM4 - Rozpis praktických maturit 2020 - dokument .pdf

FG4 - Rozpis praktických maturit 2020 - dokument .pdf

KM4 úterý - rozpis ústní maturit - dokument .pdf

KM4 středa - rozpis ústní maturit - dokument .pdf

FG4 středa - rozpis ústní maturit - dokument .pdf

KM4 čtvrtek - rozpis ústní maturit - dokument .pdf

FG4 čtvrtek - rozpis ústní maturit - dokument .pdf

 

Harmonogram maturitních zkoušek 2019/2020 - dle oborů

KA - Harmonogram maturitních konzultací a zkoušek  - aktualizace 12.5.

UM - Harmonogram maturitních konzultací a zkoušek  - aktualizace 12.5.

FO - Harmonogram maturitních konzultací a zkoušek  - aktualizace 12.5.

GD - Harmonogram maturitních konzultací a zkoušek  - aktualizace 12.5.

 

Souhrn - 4 obory - Harmonogram maturitních konzultací a zkoušek  - aktualizace 12.5.

4 stránky dle oborů - vložený dokument.pdf

 

Žákovský průvodce maturitní zkouškou

Žákovský průvodce maturitní zkouškou (PDF)

Informace k podání žádosti o přezkoumání didaktického testu

Ke stažení: Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu. http://www.msmt.cz/file/41299/

Ke stažení: Formulář žádosti o přezkum didaktického testu http://www.msmt.cz/file/41300/

Nabídka povinných a nepovinných částí maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných částí maturitních zkoušek  vložený dokument .pdf

Bude aktualizováno vždy nejpozději 7 měsíců před konáním maturit.

Témata praktické části maturitní zkoušky dle oborů

Témata praktické části maturitní zkoušky ke stažení zde ve formátu .pdf.

Zadání praktické části maturitní zkoušky dle oborů

Zadání praktické části maturitní zkoušky GD  - vložený dokument .pdf

Zadání praktické části maturitní zkoušky UM  - vložený dokument .pdf

Zadání praktické části maturitní zkoušky KA  - vložený dokument .pdf

Zadání praktické části maturitní zkoušky FO  - vložený dokument .pdf

Témata teoretické části maturitní zkoušky

Dějiny výtvarné kultury  vložený dokument .pdf
Anglický jazyk  vložený dokument .pdf
Český jazyk vložený dokument .pdf

Technologie oboru Kamenosochařství  vložený dokument .pdf
Technologie oboru Fotografie  vložený dokument .pdf
Technologie oboru Grafický design  vložený dokument .pdf
Technologie oboru Užitá malba vložený dokument .pdf

Nabídka titulů k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Nabídka titulů k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ke stažení zde ve formátu .pdf. vložený dokument .pdf

Informace o maturitní zkoušce z anglického jazyka

Maturitní témata všeobecná  vložený dokument .pdf
Struktura maturitní zkoušky z anglického jazka  vložený dokument .pdf
Ústní zkouška - historická období vložený dokument .pdf

Show